نام پروژه : ساخت سازه Screen Area ، سازه بالینگ و سازه HPGR پروژه گندله سازی بهاباد
وزن سازه : 1400 تن
نام کارفرما : شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
نام مشاور : شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

نام پروژه : ساخت سازه Screen Area ، سازه بالینگ و سازه HPGR پروژه گندله سازی بهاباد وزن سازه : 1400 تن نام کارفرما : شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان نام مشاور : شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)