پروژه های اجرا شده

پروژه های تجاری و مسکونی

پروژه آیت

نام کارفرما : آقای دکتر محمدخانی
وزن کلی: 1500 تن
نام مشاور : آقای دکتر عراقی
سال ساخت : 1399

پروژه مرکز شهر اندیشه

نام کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران
وزن کلی: 700 تن
نام مشاور : شرکت مهندسی مشاور سرمایه گذاری مسکن
سال ساخت : 1401

پروژه مهرشهر

نام کارفرما :مهندس مختاری
وزن کلی: 300 تن
نام مشاور : مهندس قاری
سال ساخت : 1402-1403

پروژه دربندسر

نام کارفرما : مهندس جابرانصاری
مدیر پروژه : مهندس امینی
وزن کلی: 2200 تن
نام مشاور : مهندس جوانمرد
سال ساخت : 1402

پروژه نسترن

کارفرما: مهندس دانشور
وزن کلی: 1300 تن
نام مشاور : مهندس شاه حسینی
سال ساخت : 1398

پروژه نگین میرداماد

کارفرما: دکتر ابرقوئی
وزن کلی: 2500 تن
نام مشاور : شرکت معلم
سال ساخت : 1398

پروژه تختی

کارفرما: دکتر ابرقوئی
وزن کلی: 1000 تن
نام مشاور : مهندس تیموری
سال ساخت : 1399-1398

پروژه امیربهادر

کارفرما: مهندس دانشور
وزن کلی: 2000 تن
نام مشاور : مهندس قاسم زاده
سال ساخت : 1397

پروژه حرم حضرت احمد ابن اسحاق

نام کارفرما : بنیاد مسکن
وزن کلی: 500 تن
نام مشاور : دکتر منجمی نژاد
سال ساخت : 1398

پروژه شفق 24-25

کارفرما: آقای مختاری
وزن کلی: 2000 تن
نام مشاور : مهندس قاری
سال ساخت : 1398

پروژه ساقدوش

کارفرما: مهندس توحدی
وزن کلی: 500 تن
نام مشاوره : مهندس محمدی
سال ساخت : 1396

پروژه فتح

کارفرما: یاران
وزن کلی: 1400 تن
نام مشاور : مهندس غلامحسنی
سال ساخت : 1396

پروژه بوستان هشتم

نام کارفرما : آقای مهابادی
وزن کلی: 1300 تن
نام مشاور : مهندس قاسم زاده
سال ساخت : 1397

پروژه رز

نام کارفرما : مهندس شهراسوند
وزن کلی: 1000 تن
نام مشاور : مهندس صائبی
سال ساخت : 1394

پروژه ونک

نام کارفرما : آقای ارژنگ
وزن کلی: 600 تن
نام مشاور : مهندس صدیقی
سال ساخت : 1394

پروژه یارمحمدی

نام کارفرما : مهندس محسنی پور
وزن کلی: 1000 تن
نام مشاور : مهندس تقدیری
سال ساخت : 1395

پروژه سعادت آباد

نام کارفرما : مهندس ترابی
وزن کلی: 500 تن
نام مشاور : مهندس رشیدی
سال ساخت : 1392

پروژه سپیدار

نام کارفرما : مهندس شکوئی
وزن کلی: 1000 تن
نام مشاور : مهندس شکوئی
سال ساخت : 1393

پروژه گلسا

نام کارفرما : مهندس جابرانصاری
مدیر پروژه:مهندس امینی
وزن کلی: 5000 تن
نام مشاور : مهندس بهرامی
سال ساخت : 1393

پروژه برلیان

نام کارفرما : مهندس جابرانصاری
مدیر پروژه: مهندس امینی
وزن کلی: 2000 تن
نام مشاور : مهندس مطیعی
سال ساخت : 1390-1389

پروژه منصور2

نام کارفرما : آقای ارج
وزن کلی: 1600 تن
نام مشاور : مهندس نیکبخت
سال ساخت : 1390

پروژه های صنعتی

پروژه گندله سازی بالینگ

نام کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
پیمانکار اصلی : شرکت پامیدکو
وزن کلی: 5000 تن
نام مشاور : آتی کو
نام بازرس : شرکت CPG
سال ساخت : 1401-1400

پروژه کارخانه جدید تحکیم سازان

نام کارفرما :مجموعه سازه فلزی تحکیم سازان
پیمانکار اصلی : مجموعه سازه فلزی تحکیم سازان
وزن کلی: 1850 تن
نام مشاور : مهندس رشیدی
سال ساخت : 1401-1400

پروژه چای دبش

نام کارفرما : شرکت مواد غذایی نیکو فراز
وزن کلی: 4000 تن
مشاور:دکتر مکرمی
مدیر پروژه : مهندس ابراهیمی
سال ساخت : 1402-1401

پروژه سیمان بصره

نام کارفرما : فهدالخلید
وزن کلی: 600 تن
نام مشاور : مهندس وثوق
سال ساخت : 1402-1401

پروژه سازه ریفاینری کورش

نام کارفرما : صنعت غذایی کورش
وزن کلی: 350 تن
نام مشاور : شرکت پرکوک شال ده
سال ساخت : 1400-1399

پروژه قهوه آریایی

نام کارفرما : شرکت تولیدی زراعت قهوه آریایی
وزن کلی: 300 تن
نام مشاور : شرکت ابنیه کسری
سال ساخت : 1400

پروژه ساخت سازه Screen Area,سازه بالینگ و سازه HPGR پروژه گندله سازی بهاباد

نام کارفرما اصلی : شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان
وزن کلی: 1400 تن
پیمانکار اصلی: پامیدکو
نام مشاور : پامیدکو
سال ساخت:1400-1399

پروژه سازه ایستگاه میدان سپاه خط 6 مترو تهران

نام کارفرما : شرکت آهاب
وزن کلی: 1000 تن
نام مشاور :
سال ساخت : 1395

پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی پرند

نام کارفرما : شرکت نصب نیرو مپنا
وزن کلی: 3800 تن
نام مشاور : شرکت مسینان
سال ساخت : 1395

پروژه: سالن های سیمان خاکستری نیریز

نام کارفرما : سیمان نیریز
وزن کلی: 1700 تن
نام مشاور : شرکت سی سخت
سال ساخت : 1399

پروژه سوله های گروه صنعتی سپاهان

نام کارفرما : گروه صنعتی سپاهان
وزن کلی: 2000 تن
نام مشاور : گروه صنعتی سپاهان
سال ساخت : 1386

پروژه سوله آزمایشگاه مکانیک

نام کارفرما : جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت
وزن کلی: 350 تن
نام مشاور : جهاد دانشگاهی
سال ساخت : 1389